• Procesvoering: Wij hebben Swiss Re, wereldwijd de tweede grootste herverzekeraar, geadviseerd bij talloze geschillen, rechtszaken en arbitrages in meerdere jurisdicties en bij belangrijke opdrachten in verband met de kapitaalmarkten.
  • Arbitrage: Onze advocaten hebben aan verschillende internationale arbitrages (in Londen en New York) en aan het proces namens IRB Brazil Re meegewerkt.
  • Schade: Na de overstromingen in Thailand in 2011 waren wij de belangrijkste raadsman voor grote internationale verzekeraars en herverzekeraars. De geraamde schade, economische schade en hieraan gekoppelde vorderingen bedroegen meer dan 20 miljard USD.
  • Financiën: We hebben grote cliënten uit de verzekeringssector overal ter wereld geadviseerd over sterk gestructureerde effecten met een link met verzekeringen, oplossingen voor het hedgen via grensoverschrijdende kapitaalmarkten en de transformatie van grensoverschrijdende verzekeringsrisico's.
  • Fusies en overnames: Wij hebben meegewerkt aan verschillende belangrijke en prijsgevoelige fusies en overnames van multinationale verzekeringsmaatschappijen. Deze fusies en overnames van genoteerde ondernemingen omvatten complexe regels inzake verzekering, herverzekering en migratieregels en in bepaalde gevallen een haalbaarheidsstudie in verband met Deel VII overdracht van een portefeuille activa of wijziging van de applicaties voor de controle door de FSMA.