Ons team voor biowetenschappen helpt onze cliënten elke dag om hun grootste uitdagingen het hoofd te bieden. Voorbeelden hiervan zijn:

 • een gevoelig gerechtelijk onderzoek in China managen
 • onderhandelen over een complexe distributiedeal in meerdere landen in Latijns-Amerika
 • optreden als nationale consulent voor een collectieve klacht wegens onrechtmatige handeling in de Verenigde Staten
 • helpen bij verkopen of kopen van een groot actief van het bedrijf
 • advies verstrekken over de implementatie van transparantiewetgeving of over de impact van andere nieuwe wetgeving
 • een plan uitwerken om de risico's voor een belangrijk product te beperken
 • met een wereldwijd actieve NGO onderhandelen over een groot contract voor vaccins
 • optreden als consulent bij een klinische test in meerdere jurisdicties
 • adviseren over de afdanking van werknemers in Europa
 • de 'business conduct and compliance' wereldwijd ondersteunen
 • kritieke functies in O&O of IT outsourcen
 • een strategie inzake intellectuele eigendom uitwerken voor een veelbelovende nieuwe therapie
 • onderhandelen over een wereldwijde licentie- en samenwerkingsdeal 
 • een "blockbuster" beschermen tijdens de rechtszaak over het octrooi