Veranderingen in de economische situatie worden vaak al veel vroeger in de mijnschacht aangevoeld dan in de balans of in de raad van bestuur. Wij spelen in op de behoeften van onze cliënten wanneer zij zich aanpassen aan de cyclische veranderingen op de globale grondstoffenmarkten. Onze innovatieve oplossingen helpen hen om op efficiënte wijze het hoofd te bieden aan deze uitdagingen en opportuniteiten.

Of het nu om het opstarten, verkopen of sluiten van een mijn gaat: ons mijnbouwteam zorgt voor een alomvattende juridische oplossing die alle verschillende aspecten dekt, van de dagelijkse operationele vragen tot grootschalige internationale activiteiten en arbitrages.

Onze advocaten kennen de lokale regelgeving, de belangrijkste drivers voor projecten en de markt tot in de details. Wij begrijpen hoe de verschillende onderdelen van een project in elkaar passen. Ons team hanteert bij het beheer van een project een holistische benadering, waardoor wij een evenwichtig oordeel kunnen vellen dat het project als geheel ten goede komt. Wij kunnen u assisteren bij het identificeren, analyseren, onderhandelen en documenteren van de projectstructuren en u helpen om het project in de operationele fase efficiënt te houden.

Wij werken innovatieve oplossingen uit voor enkele van de meest complexe en belangrijke kwesties waarmee de mijnbouwsector vandaag geconfronteerd wordt. Die projecten zijn niet alleen belangrijk om financiële redenen, ze dragen ook nieuwe rechtsgronden aan voor het behandelen van moeilijke vraagstukken zoals toegang van derden tot de infrastructuur, overeenkomsten met de staat en concessies.

De mijnbouw is een werkelijk globale industrie en wij kunnen op de verschillende locaties de assistentie, ervaring en vaardigheden bieden die cliënten in de sector nodig hebben.

Wij bieden onze gespecialiseerde ondersteuning voor mijnbouw en de ontginning van mineralen aan in alle grote mijnbouwgebieden wereldwijd, zowel in de opkomende landen in Afrika, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten als in de ontwikkelde markten van Australië, Noord-Amerika en Europa.

Onze internationale reikwijdte betekent dat wij op lokaal vlak overal voldoende sterk staan en genoeg kennis in huis hebben om onze cliënten advies te verstrekken over specifieke wettelijke, culturele en politieke kwesties.

Bedrijven met projecten in meerdere landen of continenten kunnen we één enkele contactpersoon bieden die kan helpen bij het coördineren van de juridische dienstverlening voor al uw projecten en al uw personeelsleden.

Contactpersonen wereldwijd