Wij helpen onze cliënten een gediversifieerd personeelsbestand op te bouwen dat aan alle wettelijke vereisten beantwoordt. Zo helpen wij de cliënten om de voordelen te gebruiken die een proactieve en eerlijke werkgever geniet.

Bij ons ligt de klemtoon niet gewoon op klachten wegens discriminatie en op het uitbouwen van een goede verdediging. Die is een reactieve benadering die voorbijgaat aan de positieve en wezenlijke bijdrage die alle secties van het personeelsbestand kunnen leveren ongeacht hun huidskleur, hun maatschappelijke positie, hun handicap en tal van andere factoren die in het verleden groepen in de maatschappij benadeeld hebben.

>Wie niet correct omgaat met thema's als gelijke behandeling en diversiteit, kan ernstige risico's lopen: het beleid kan falen en er kunnen andere problemen opduiken die kunnen resulteren in vorderingen, rechtszaken, geldboetes en imagoschade voor het bedrijf of de merken. Ondernemingen die tonen dat ze echt belang hechten aan diversiteit, dat ze respect voor het individu steunen en dat ze een gelijke behandeling met een methodologische aanpak bevorderen, zijn veel beter geplaatst om de beste talenten aan te werven en aan zich te kunnen binden. Dit is in tijden van economische onzekerheid én in tijden van welvaart van essentieel belang. Het zorgt er tevens voor dat ze beter geplaatst zijn om zich met succes te verdedigen tegen eventuele claims.

Contactpersonen wereldwijd