Pensioenen

Wij beschikken over een toegewijd team dat op de hoogte is van de recentste ontwikkelingen en dat de wereld van de pensioenen door en door kent. Wij behoren tot een select groepje van advocatenkantoren die over wereldwijde ervaring en mankracht beschikken. Hierdoor kunnen wij naadloos grensoverschrijdende diensten aanbieden. De waarde van de activa uit de regelingen die wij voor onze cliënten uitwerken, varieert van 25 tot 500 miljoen Britse pond. We treden ook op als adviseur voor een aantal regelingen waarvan de waarde significant hoger ligt.

Onze advocaten die in pensioenen gespecialiseerd zijn, behandelen elk aspect van pensioenvoorzieningen, inclusief het creëren, beheren, reguleren en herstructureren van alle soorten pensioenfondsen in de privésector en de openbare sector alsook het beheer van geschillen over pensioenen.  

Wij adviseren over alle aspecten van het regelen, beheren en herstructureren van pensioenplannen alsook over alle bijhorende geschillen. Wij treden regelmatig op voor werkgevers en beheerders van pensioenplannen. Ons doel bestaat erin om praktisch commercieel advies te bieden dat technische kennis combineert met een benadering die naar oplossingen streeft. We willen voor onze cliënten een betrouwbare juridische en zakelijke adviseur zijn zodat zij ons als onderdeel van hun team beschouwen. 

Onze dienstverlening omvat:

Ontwerp van het stelsel en advies ter zake 

Wij kunnen tussenpersonen en werkgevers op heldere en toegankelijke wijze adviseren over hun verplichtingen en verantwoordelijkheden. Zo helpen we hen om het risico op schending van de regels te beperken. Ons team dat in pensioenen gespecialiseerd is, adviseert bij meer dan 500 pensioenplannen, waaronder het op één na grootste pensioenplan in het Verenigd Koninkrijk. Dit team is dan ook uitstekend geplaatst om cliënten te helpen bij het hele spectrum aan pensioengerelateerde vraagstukken. Wij adviseren niet alleen over de naleving van de bestaande wetgeving, we zorgen er ook voor dat we altijd volledig op de hoogte zijn van toekomstige wetswijzigingen zodat we cliënten kunnen waarschuwen wanneer ze maatregelen moeten nemen. Dit wordt aangetoond door recent werk dat we voor een aantal cliënten geleverd hebben in verband met automatische inschrijving.   

Aansprakelijkheidsbeheer 

Door de toegenomen levensverwachting en de zwakke marktomstandigheden zijn steeds meer werkgevers die pensioenplannen met een gegarandeerde uitkering hebben op zoek naar methoden om hun aansprakelijkheid te beheren. 

Wij hebben ervaring met het adviseren van werkgevers en tussenpersonen rond het hele gamma activiteiten voor aansprakelijkheidsbeheer. Wij hebben cliënten in het bijzonder geadviseerd over een aantal door activa gewaarborgde structuren en over zogenaamde 'longevity swaps'.

Veel van deze oplossingen vereisen kennis van een reeks andere juridische domeinen dan pensioenen, bv. gestructureerde financiële producten, door activa gewaarborgde effecten, fondsen, fiscaliteit, werkgelegenheid en verzekeringen. Als advocatenkantoor dat een volledige dienstverlening biedt, beschikken wij in al die domeinen over advocaten. Wij hebben dus een geïntegreerd en ervaren team dat cliënten kan bijstaan bij de implementatie van de door hen gekozen strategie. Wij hebben ook over de verschillende domeinen heen een groep opgericht die de gevolgen van de steeds langere levensverwachting indekt. Die groep bestaat uit leden van onze teams voor pensioenen, voor gestructureerde en door activa gewaarborgde producten, voor belasting en verzekeringen uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten die onze ervaring in dit uitermate complexe domein gebruiksklaar maakt. 

Fusies, overnames en andere transacties 

Wij hebben ervaring met het adviseren bij alle fases van zakelijke transacties, gaande van de 'due diligence' waarbij de pensioengerelateerde vraagstukken beoordeeld moeten worden, tot het documenteren van de transactie door het opstellen van en het onderhandelen over aangepaste pensioenwaarborgen en vergoedingen.  

We hebben een schat aan ervaring met adviseren over alle thema's die met die scenario's verband houden. Als een transactie betrekking heeft op diverse jurisdicties en een cliënt moet begrijpen hoe pensioenplannen in diverse landen werken en welke impact de transactie op die plannen heeft, dan zijn wij als wereldwijd toonaangevend advocatenkantoor in staat om hiervoor een beroep te doen op een internationaal team. We coördineren regelmatig een naadloos advies over meerdere jurisdicties. 

Procesvoering over pensioenen en pensioenplannen 

Een geschil over pensioenplannen kan alle mogelijke vormen en afmetingen aannemen, gaande van verwijzingen naar de Ombudsman voor pensioenen tot geschillen met een inzet van meerdere miljoenen pond over aangelegenheden als toeslagen, statutaire schulden en beleggingsrendementen. Een geschil kan op zich vrij onbelangrijk zijn, maar de uitslag ervan kan consequenties hebben voor veel aangesloten leden en dus verstrekkende gevolgen hebben, zowel financieel als op andere vlakken. Dergelijke geschillen vereisen vaak ook een voorzichtige behandeling gelet op de relatie tussen de tussenpersoon, het aangesloten lid en de werkgever.   

Als gevolg hiervan en van het uitermate technische karakter van het pensioenrecht en de unieke procedures die bij pensioengeschillen gelden, zijn pensioengeschillen een zeer gespecialiseerd domein geworden. Wij zijn specialisten in het beslechten van geschillen en we hebben voeling met de vereisten van een pensioenplan. We begrijpen de aard van de verschillende relaties en hebben zowel de gespecialiseerde kennis over pensioenrecht als de ervaring om met pensioengeschillen om te gaan. Op die manier leiden we de cliënten naar een succesvolle oplossing.  

Investeringen in pensioenfondsen en 'compliance' door tussenpersonen 

De pensioenteams, die met de teams voor fondsen, regelgeving en fiscaliteit samenwerken, kunnen een geïntegreerde benadering bieden voor investering in pensioenplannen. Beleggingsadvies is voor de vermogensbeheerders van cruciaal belang wanneer zij beslissen om te beleggen. Onze pensioenteams zullen dan met onze beleggingsadviseurs samenwerken om de trustees advies te verstrekken over de beleggingsregels van het plan. We overlopen ook het beleggingsadvies dat werd verkregen, om te garanderen dat dit advies alle bij wet opgelegde aspecten afdekt.

Ons fondsenteam heeft veel ervaring met het herbekijken van de regelingen en het adviseren van cliënten rond onderhandelingen over de algemene voorwaarden van hun belegging. Door onze ervaring en door het feit dat wij voor een aantal beheerders ook bij het opzetten van gelijkaardige fondsen zijn betrokken, kunnen wij actueel advies geven over commerciële normen en de trends die zich bij die regelingen voordoen, zowel in het Verenigd Koninkrijk als daarbuiten. Dat is natuurlijk in het voordeel van onze cliënten.

Beloning

Wij helpen bedrijven om vergoedingsregelingen, extralegale voordelen en incentiveplannen uit te werken die beantwoorden aan de complexe en snel veranderende wetgeving inzake belastingen, pensioenen, werkgelegenheid en effecten.  Onze dienstverlening omvat het hele gamma vergoedingsregelingen, aandelenopties en andere incentiveplannen.

Wij adviseren onze cliënten over het opstellen en implementeren van efficiënte bonusplannen en systemen voor winstdeling voor kaderleden en andere werknemers. Wij assisteren bedrijven bij het bepalen van een bonusbeleid in het licht van de doelstellingen van het bedrijf en de belangen van de aandeelhouders en bij het herbekijken van bestaande arbeidscontracten en -voorwaarden. Op die manier kunnen we bepalen hoe het beleid het best geïmplementeerd kan worden en hoe de planvoorwaarden en de andere benodigde documenten opgesteld moeten worden.

We adviseren ook over de zakelijke structuren en vehikels die als alternatief voor de typische relatie tussen werkgever en werknemer kunnen fungeren.

Extralegale voordelen voor de werknemer

Wij adviseren onze cliënten over het hele gamma aan voordelen die verband houden met werkgelegenheid, inclusief flexibele voordelen, regelingen waarbij de werknemer een stuk loon opoffert en gunstige loonregelingen. Wij adviseren hen ook over de manier waarop ze die regelingen kunnen opnemen in de bestaande loonvoorwaarden van de betrokken werknemer.

Incentives in de vorm van aandelen

Wij hebben veel ervaring met het ontwerpen, implementeren en beheren van incentiveregelingen op basis van aandelen, gaande van incentiveplannen op lange termijn en plannen met aandelenopties in een binnenlandse context tot plannen in meerdere jurisdicties en fiscaal interessante regelingen met ratcheted equity in sector van de private equity. Ons advies betreft fiscaliteit, arbeidsrecht, prijszetting voor de transfer, lokale wetgeving over dienstverlening en het indienen, inhouden en voldoen aan de verplichtingen inzake beloning op basis van aandelen.

Wereldwijde mobiliteitsdiensten  

Wij hebben een team van advocaten en belastingconsulenten die samen een holistische dienstverlening bieden. Zij assisteren bedrijven in alle fases van de omgang met vragen van internationaal mobiele werknemers, gaande van aanvankelijke evaluatie via implementatie tot strategieën voor het vertrek of de toekenning van een andere standplaats.