Vertrouwelijke informatie is vaak één van de waardevolste activa van een onderneming. In het huidige uitdagende economische klimaat is het voor werkgevers meer dan ooit noodzakelijk die informatie te beschermen.

De dreiging rond vertrouwelijke informatie kan buiten het bedrijf gezocht worden: diefstal, hacking of commerciële spionage. Vaak bevindt de grootste dreiging zich echter in het bedrijf. Veel werknemers hebben toegang tot vertrouwelijke informatie over klantencontacten en over financiële en strategische informatie. Al die informatie is van onschatbare waarde voor alle concurrenten.

In de afgelopen jaren hebben we een significante toename gezien van het aantal en de types geschillen omtrent misbruik van vertrouwelijke informatie en deloyale concurrentie door werknemers en directeurs.

Veranderingen op de werkplek hebben nieuwe uitdagingen gecreëerd voor de bescherming van vertrouwelijke informatie. Vooral de toename van nieuwe technologieën en sociale media speelt daarbij een rol. Wanneer werknemers hun eigen elektronische toestellen meebrengen naar het werk en via sociale media contact kunnen opnemen met klanten op het werk en daarbuiten, wordt bescherming van vertrouwelijke gegevens een domein dat voortdurend in beweging is. De wetgeving inzake de persoonlijke levenssfeer en grensoverschrijdende bescherming van gegevens maken het allemaal nog wat complexer. Rechtszaken hebben de problemen onderstreept die gepaard gaan met het grensoverschrijdend beschermen van vertrouwelijke informatie.