Een vlotte reorganisatie, herstructurering, outsourcing of afbouw van het personeelsbestand staat of valt met het vroegtijdig vastleggen van een duidelijke strategie voor het personeel, met een goed begrip van het effect dat deze strategie zal hebben op de commerciële aspecten van de voorgestelde wijziging, en met het uitbouwen van een fijngevoelige en systematische benadering van de implementatie.

Als de business veranderingen ondergaat, is het van essentieel belang dat men problemen vermijdt en zo snel mogelijk de vruchten van de veranderingen begint te plukken. Wij helpen onze cliënten om dit te verwezenlijken omdat wij in een vroeg stadium begrijpen welke thema's er zullen opduiken, effectieve plannen uitwerken om die thema's aan te pakken en die plannen vervolgens systematisch maar flexibel en kostenefficiënt uitvoeren dankzij onze ervaring in een hele reeks industrietakken en sectoren. Met die aanpak willen we de complexe risico's voor het personeel die inherent zijn aan veel processen in lijn brengen met de belangrijkste commerciële motoren achter die processen. Volgens ons is een succesvol veranderingsproces een proces dat tijdig plaatsvindt, het budget respecteert en vanuit het standpunt van het personeel zoveel mogelijk de continuïteit bewaart. Wij helpen onze cliënten om die drie dingen te bereiken.

Wij hebben cliënten geholpen bij processen met grote internationale heroriënteringen, complexe regelingen voor outsourcing en insourcing en integraties voor en na fusies en overnames. Door onze flexibele benadering zijn onze teams of onze individuele gesprekspartners altijd adequaat voor de opdracht. Ons doel bestaat erin te garanderen dat onze cliënten een duidelijk beeld hebben van de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden, de commerciële impact van die uitdagingen op een fijngevoelige wijze inzien en op deskundige wijze begeleid worden bij het oplossen van die uitdagingen.

In nauwe samenwerking met onze internationale collega's hebben wij onze cliënten geassisteerd bij complexe grensoverschrijdende transacties over outsourcing. Daarbij duiken problemen op met de overplaatsing van personeel in verschillende landen die een duidelijk andere visie op automatische overplaatsing van personeel hebben. Wij hebben in het kader van dergelijke (automatische en andere) transfers aanzienlijke ervaring met het bieden van assistentie bij het zoeken naar werk en bij pensionering, met het adviseren van ondernemingsraden, met onderhandelingen met vakbonden en met het implementeren van reorganisaties na de fusie.