• CO2-markten: wij hebben de grootste staalproducent uit het Verenigd Koninkrijk strategisch advies verleend over het internationale stelsel voor de emissiehandel en geassisteerd bij het ontwikkelen en herbekijken van een beleid rond klimaatverandering.
  • Elektriciteit en water: Door het werk dat we voor de Irakese regering hebben geleverd, zijn we het toonaangevende internationale advocatenkantoor dat actief is in Irak. Dit omvat de vertegenwoordiging van de Irakese minister van Energie bij zijn onderhandelingen over aankoop van materiaal voor elektriciteitsopwekking ter waarde van meer dan 5 miljard USD inclusief ingenieursdiensten en bouwcontracten en het veiligstellen van de water- en brandstofvoorziening. We hebben ook het ministerie van Watervoorziening geholpen bij grootschalige infrastructuurprojecten. 
  • Olie en gas: Wij hebben de firma Valero Energy Corporation advies verleend bij de acquisitie van de geïntegreerde downstreamactiviteiten van Chevron in het Verenigd Koninkrijk en in Ierland (waarde: 1,7 miljard USD). De acquisitie omvatte de olieraffinaderij in Pembroke (één van de grootste en meest complexe raffinaderijen in Europa), een netwerk van meer dan 1.000 vestigingen voor groothandel (dit is het grootste netwerk van één merk in het Verenigd Koninkrijk en het op één na grootste in Ierland), een kerosineactiviteit die goed is voor 14 miljard Britse pond, eigendomsrechten in de vier belangrijkste pijpleidingen en elf brandstofterminals, participaties in infrastructuur voor opslag en voor het betanken van vliegtuigen en aanverwante ondersteunende activiteiten. 
  • Hernieuwbare energiebronnen: Adviseringover het inkoopprogramma van onafhankelijke elektriciteitsproducenten in Zuid-Afrika. Na voltooiing zal dit het grootste hernieuwbare energieproject ter wereld zijn. Onze advocaten in Australië, Hong Kong en Londen hebben advies verstrekt aan meer dan de helft van de succesvolle inschrijvers voor de eerste en tweede fase van dit project voor zonne-energie, windenergie, waterkracht, biomassa en biogas. Wij treden ook op voor inschrijvers en geldschieters die zorgen voor financiering van projecten in de Phase 3. Dit revolutionaire project heeft tot doel om binnen twintig jaar 42% van alle nieuwe elektriciteit in Zuid-Afrika uit hernieuwbare energiebronnen te halen.
  • Elektriciteit: In het kader van de succesvolle introductie van de firma China Hydroelectric Corporation op NASDAQ (USD 96 miljoen) hebben wij het bedrijf geadviseerd over de financiering in de fase vóór die introductie en over de acquisitie van waterkrachtcentrales in China. We hebben ook structureel advies verstrekt over de uitbating, een herstructurering van het bedrijf geïmplementeerd en advies verstrekt over de kwalificatie van het project voor CDM. 
  • Kernenergie: Wij treden op voor vrijwel alle bedrijven in het Verenigd Koninkrijk die een vergunning voor een kerncentrale hebben, alsook voor het Agentschap voor de ontmanteling van kerncentrales (Nuclear Decommissioning Authority) en andere organisaties die verwant zijn aan de vergunde bedrijven. Wij zijn de hoofdadviseurs van Sellafield Limited, Magnox Limited en International Nuclear Services Limited en nemen opdrachten aan van Westinghouse, DSRL, LLWR en NNL.