Onzekere economieën vragen om juridische strategieën die de risico's gerelateerd aan de regelgeving en de handhaving daarvan, alsook de kosten voor de naleving aanpakken. Wij adviseren enkele van de grootste financiële dienstverleners en instellingen bij hun dagelijkse transacties en ruimere strategische doelstellingen.

We helpen onze cliënten om het hoofd te bieden aan herstructureringen in de banksector, de vereisten die de regelgeving oplegt, en de kosten die gepaard gaan met de naleving van hervormde regels.

We beschikken wereldwijd over de hulpmiddelen die nodig zijn om onze cliënten te vertegenwoordigen bij grote bancaire en commerciële transacties. We spelen echter ook in op hun noden inzake regelgeving, algemeen beleid en handhaving. Onze advocaten zijn zowel aanwezig op alle grote kapitaalmarkten als op de locaties waar over de regelgeving beslist wordt, in Washington DC en in Brussel. We vertegenwoordigen onze cliënten tevens op markten met meer risico en op groeimarkten.

Tot onze cliënten behoren vermogensbeheerders, hypotheekbanken, kapitaalmarkten en hun deelnemers, zakenbanken, nationale regelgevende instanties, privébanken, private-equityfirma's, professionele dienstverleners die hoofdzakelijk financiële diensten verlenen, en consumentenbanken. Onze advocaten werken bovendien regelmatig samen met tussenpersonen die financiële diensten aan consumenten verkopen.

Contactpersonen wereldwijd