• Wij hebben een globale cliënt geadviseerd rond het opstellen en implementeren van een wereldwijde gedragscode in meer dan 50 jurisdicties
  • Wij hebben een cliënt geadviseerd over de implementatie van een wereldwijde herstructurering die in ongeveer 30 jurisdicties 900 werknemers trof
  • Wij hebben een zakenbank met volledige dienstverlening geadviseerd over de documentatie inzake wereldwijde toekenning van personeelsaandelen, inclusief de convenanten en opzegtermijnen die gelden in 19 jurisdictie
  • Wij zijn opgetreden voor een wereldwijd actief IT-bedrijf en hebben een juridisch project beheerd en HR over de hele lijn geadviseerd bij een uitbestedingsproject dat meer dan 400 werknemers in 15 landen trof en in meerdere landen een collectieve consultatie vereiste
  • Wij zijn voor een wereldwijd actief bedrijf uit de gezondheidszorg opgetreden in een grensoverschrijdend onderzoek en geschil omtrent het misbruik van uiterst vertrouwelijke informatie, waarbij personeel in meerdere jurisdicties de regels schond
  • Wij hebben een wereldwijd muziekbedrijf geadviseerd bij het herstructureren van haar globale personeelsbestand en dit project in 20 tot 30 jurisdicties ondersteund