Wij adviseren onze cliënten over alle aspecten van een herstructurering of een insolventie/faillissement, zowel om dit voor te bereiden als om de gevolgen af te handelen.

Wij adviseren onze cliënten over:

  • Het traceren en innen van schulden en activa
  • Verkoop, inclusief all-inoplossingen, het uitwerken van een fusie of overname voor een noodlijdend bedrijf of voor vastgoed
  • Handel in schuldpapieren van noodlijdende bedrijven
  • Financiële herstructureringen
  • Formele insolventie-/faillissementsprocedures en vertegenwoordiging in het comité van schuldeisers
  • Onderzoek naar insolventie/faillissement, procesvoering en handhaving
  • Internationale strategie en procedures bij herstructurering
  • Operationele herstructurering
In een aantal Europese landen fungeren onze advocaten die in insolventie gespecialiseerd zijn, als ambtenaren bevoegd voor deze procedures.