Oversikt

Vi ønsker å tiltrekke oss samt utvikle og beholde de beste medarbeiderne på tvers av våre fag- og bransjeområder. Suksess på dette området avhenger av vår evne til å skape et støttende, inkluderende og motiverende miljø, hvor alle bidrar til å yte bistand av høyeste kvalitet til våre klienter.

Vi tilbyr våre advokater, praktikanter og administrasjonsmedarbeidere enestående karrieremuligheter i et utfordrende og givende miljø, som skiller seg markant fra våre konkurrenters.

Vi søker til enhver tid dyktige og talentfulle medarbeidere som deler våre verdier og vil bidra til at vi når vårt mål om å være det ledende internasjonale advokatselskapet. Til gjengjeld tilbyr vi et dynamisk og mangfoldig miljø, hvor våre medarbeidere får mulighet til å bygge en lang og lønnsom karriere.

Velg den relevante regionen i menyen til venstre for mer informasjon om mulighetene i landet du ønsker å arbeide i.

Careers site

Visit our dedicated careers site to find out more about the culture at DLA Piper and explore current opportunities.

Visit our careers site

In the Americas? Find out more about opportunities in your country

International

Karriereutvikling

Våre ansatte er drivkraften i selskapet, og vi legge stor vekt på den enkeltes tilgang til kunnskap og utviklingsmuligheter.

Tilnærmingen vår baserer seg på en gjensidig forpliktelse mellom ansatte og selskapet. Vi oppfordrer alle til å ta ansvar for egen karriereutvikling, samtidig som vi gir den nødvendige støtten som skal til for å oppdage og gripe mulighetene som finnes i og utenfor systemet.

Mangfold og inkludering

Vi fremmer en kultur som er inkluderende for alle; der alle har mulighet til å dyrke sin karriere, og hvor veien til suksess er transparent. Å fremme mangfold, inkludering og likeverd gir oss muligheten til å ansette de beste talentene, bygge de mest effektive teamene, levere kundeservice på høyt nivå og være effektive bidragsytere til våre lokalsamfunn.

Læring og utvikling

Det å investere i våre ansattes karriere er en av verdiene som gjennomsyrer alt vi gjør. Firmaets utviklingsprogrammer et synlig bevis på innsatsen vil legger i våre medarbeideres utvikling.

Vårt anerkjente «International Learning and Development Curriculum» har blitt utviklet for å støtte ansatte i deres karriereutvikling. Programmet inkluderer et bredt spekter av internasjonale, regionale og lokale aktiviteter.

Alle ansatte har tilgang til et bredt utvalg av kurs. Ved våre internasjonale karriereakademier kan våre advokater og øvrige medarbeidere tilegne seg ny kunnskap og styrke deres faglige kompetanse, samtidig som de møter kolleger fra hele firmaet og bygger personlige nettverk.

Et vesentlig element i den personlige og faglige utviklingen i DLA Piper er coaching- og mentorordninger. Vi har en rekke programmer som støtter våre ansattes forskjellige behov.

Global Mobility

Vi ønsker å gi våre ansatte muligheten til å utstasjoneres i utlandet. En utveksling innebærer en lang rekke fordeler både for våre klienter, vår virksomhet og naturligvis også for våre ansatte.

De siste årene har en rekke av våre medarbeidere dratt på lengre og kortere opphold til kontorer i andre land, noe som underbygger vårt ønske om å tilpasse oss et marked i endring og stille de riktige ansatte med den riktige kompetansen til rådighet for våre klienter, uansett hvor i verden de driver sin virksomhet.

Ved å bo og jobbe i et annet land og oppleve en ny kultur med forskjellige måter å arbeide på, får våre ansatte gode muligheter til å utvikle sin karriere. Vi er overbevist om at vår tilnærming til utvekslinger bidrar til et globalt tankesett og styrker kunnskapsdelingen i DLA Piper, slik at våre ansatte jobber bedre sammen på tvers av landegrensene.

DLA Pipers innovative Global Mobility-program, som tilbyr ansatte som ønsker internasjonal erfaring et halvt års utveksling, har nå eksistert i to år. Vårt dedikerte Global Mobility-team hjelper med alle spørsmål og legge til rette for utvekslingene.

Africa

Americas

United States

Canada

Latin America

  • Women's Mentoring Program
  • International Associate Program

Asia Pacific

Asia

Australia

New Zealand

Europe

Middle East

We are interested in meeting talented people who can add value and make a difference to our business. If you have a long-term commitment to the Middle East, please contact us:

Katie Barker, Head of HR, Middle East, legalrecruitment.ME@dlapiper.com

To see our current vacancies per country please click the links below:

 Bahrain Kuwait  Oman  Qatar  Saudi Arabia UAE