Vi ser verdien i aktiv deltakelse i samfunnet rundt oss, som enkeltpersoner og som firma, og vi ønsker at våre medarbeidere skal engasjere seg i aktiviteter som gir positive ringvirkninger i de lokalsamfunnene der vi bor og arbeider. Det er vårt mål å koble samfunnsengasjement og veldedighetsarbeid gjennom støtte til og utvikling av tiltak innenfor temaene utdanning, økonomisk forbedring og likestilling.

Vi bruker hele vårt spekter av kunnskap og ressurser til støtte for våre lokale og globale samfunnspartnere, basert på deres behov. Gjennom vårt samfunnsengasjement får de tilgang til frivillig støtte, veiledning, faglig kompetanse, økonomiske bidrag og muligheter til å bygge opp kompetanse, blant annet ved opplæring og seminarer i tillegg til kontorfasiliteter og annen form for støtte.