En av de beste måtene vi kan bidra til et bærekraftig miljø på, er gjennom det veldedige arbeidet vi gjør for frivillige miljøorganisasjoner.

Find out more

Vi yter også juridisk rådgivning til kundene våre om beste praksis på klimaområdet og tilpasning til klimaendringer.
Learn about our energy sector practice

Vi har fokus på vårt eget miljømessige fotavtrykk gjennom vårt Global Sustainability Initiative.
Read more