Samfunnsansvar betyr for DLA Piper å se etter muligheter for å bruke vår styrke som et ledende advokatfirma innen forretningsjus til å gi et positivt samfunnsbidrag, lokalt og globalt. Vårt samfunnsansvar gjenspeiler våre verdier og viser hvordan de er innvevd i hvordan vi forholder oss til medarbeidere, klienter og samfunn.

FNs Global Compact (UNGC) er et strategisk policytiltak for organisasjoner som er opptatt av at virksomhet og strategi skal være i samsvar med FNs mål om å utvikle en bærekraftig og inkluderende global økonomi.

Vi er stolte over å delta i UNGC ettersom vår støtte av tiltaket understreker vårt engasjement når det gjelder samfunnsansvar. Vi gjør vårt beste for å fremme de ti universelt aksepterte prinsippene om menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon gjennom vår tilnærming til forretningsvirksomhet og vårt engasjement overfor våre interessenter.

Vårt engasjement i forhold til UNGC utfyller vårt langvarige forhold til forskjellige FN-organer. I vår globale veldedighetspraksis arbeider fvi for og sammen med FN-organer i tillegg til visse ledende globale veldedighetsorganisasjoner, frivillige organisasjoner, myndigheter og akademiske institusjoner rundt omkring i verden. I vårt første globale veldedighetsengasjement sammen med UNICEF utnyttes styrken i begge våre organisasjoner for å sikre at barn som kommer i kontakt med loven, får bedre bistand og vern.

Som ledd i vårt engasjement overfor UNGC, utarbeider vi hvert år 'Communication on Progress' i forhold til FNs Global Compacts ti universelle prinsipper og FNs mer omfattende utviklingsmål.