Tiltrekkes du av en arbeidsplass med fokus på fag, kunnskap og utvikling, samtidig som du setter pris på å jobbe i et firma med god takhøyde og et godt sosialt miljø?

Våre ansatte beskriver sin arbeidsplass som utfordrende og spennende. Her er læringskurven bratt, men ved å ha et åpent og inkluderende arbeidsmiljø er vår målsetning at alle ansatte skal føle seg trygge på å bli møtt med respekt, opplæring og veiledning.

Hva ser vi etter?

Vi ser etter deg som alltid gir det lille ekstra for å kunne levere litt mer enn forventet, samtidig som du ønsker å utvikle deg videre både profesjonelt og personlig. Vi ser også alltid etter personer med solide sosiale egenskaper, som i tillegg viser høy integritet og er pålitelige. For erfarne søkere vil naturligvis deres kunnskap og erfaring ut i fra vårt behov bli sterkt vektlagt.

Vi er oppttatt av din personlige og faglige utvikling

Vårt opplæringstilbud har som målsetting at alle advokater får det faglige påfyll som kreves i rollen som advokat.

Internasjonalt opplæringsprogram

Som nyansatt fullmektig deltar du på et av våre internasjonale opplæringsprogrammer i utlandet. Her vil du få anledning til å bli kjent med kollegaer på tvers av landegrensene. DLA Piper har internasjonale utviklingsprogram for jurister på alle nivåer, og våre jurister deltar jevnlig på slike programmer i utlandet.

DLA Piper-skolen

Vårt nasjonale opplæringsprogram, DLA Piper-skolen, inviterer til en rekke aktuelle seminarer. I hovedsak bruker vi interne ressurser som forelesere, men vi inviterer også eksterne professorer og andre akademiske krefter ved behov og anledning.

Utviklingssamtaler

DLA Piper har et velutviklet system for utviklingssamtaler. To årlige samtaler setter din personlige utvikling på agendaen, hvor forventninger til stillingen og hva som kreves i nettopp din rolle står i fokus. Med utgangspunkt i firmaets strategi, avdelingens markedsplaner, og dine ønsker og behov skal du og din personalansvarlige sammen utarbeide din utviklingsplan for kommende år. Det er også han/hun som vurderer dine prestasjoner, og gir råd og innspill til hvordan du kan bli enda bedre.

Karrierestigen

Kompetanse, erfaring og prestasjoner er stikkord i vår karrierestige. Vi har ingen fastsatt tid på hvor raskt du skal komme videre til neste trinn. Det er på mange måter du som bestemmer farten.

Bevilling

Nyansatte som ikke har deltatt på advokatkurset, vil få dette dekket av oss. Ansatte hos oss erfarer at de relativt raskt får de antall nødvendige saker som bevillingen krever.

Fadder og personalansvarlig

Alle nyansatte tildeles en fadder som skal ivareta deg og dine interesser den første tiden hos oss. Fadderen sørger for at du gjøres kjent med alle praktiske forhold, og at du enkelt finner frem til nyttig og aktuell informasjon. Fadderen skal være din “personlige” venn til du har funnet deg sosialt til rette.

Ledige stillinger

Vi er alltid på jakt etter dyktige lagspillere. Send gjerne inn en åpen søknad til Christine.Lykka@dlapiper.com.