Har vi gjort nok? Økonomisk kriminalitet – styrets ansvar

Nordic events
26 SEP 2018
4:30 PM - 6:30 PM CEST
Advokatfirma DLA Piper Norway DA
Bryggegt.6
Postboks 1364
Vika
Oslo
NO-0114
Norge

Plutselig er selskapet og organisasjonen du jobber i involvert i en sak knyttet til økonomisk kriminalitet. Mistanken om straffbare forhold kan være rettet mot selskapet selv, organisasjonen, en enkelt medarbeider, leverandør eller samarbeidspartner. Hva gjør du? Hvordan håndterer du det? De første timene er viktige for å sikre en god håndtering. Hvordan griper selskapets styre og ledelse an situasjonen?

Et viktig og spennende foredrag med eksempler og råd basert på erfaring fra virkelige hendelser, norske rettsaler og norsk næringsliv. Som styreleder eller styremedlem kan du ha et stort ansvar i saker knyttet til mulig økonomisk kriminalitet. Hvilket ansvar har styret i denne type vanskelige saker? Dette spørsmålet bør man ha tenkt over før man står midt oppe i situasjonen - som fort kan utvikle seg til en krise for selskapet. Økokrim, tilsynsorganer eller pressen står plutselig på døren og saken får umiddelbart topp prioritet i styret. Da er det viktig å ha lagt en god strategi for slike situasjoner.

Styrelederskolen er en av landets ledende aktører innen opplæring i styrearbeid. Selskapet eies av HR Gruppen.