Manuduksjon i EØS- og forvaltningsrett

EØS- og forvaltningsrett
8 NOV 2018
5:00 PM - 7:00 PM CET
Advokatfirma DLA Piper Norway DA
Bryggegt.6
Postboks 1364
Vika
Oslo
NO-0114
Norge

Velkommen til eksamensrettet manuduksjon i EØS- og forvaltningsrett hos advokatfirma DLA Piper.

Vi ser nærmere på:

  • EØS-reglenes betydning i norsk rett
  • Praktisk anvendelse av reglene om fritt varebytte
  • Forvaltningens materielle kompetanse, ugyldighet og overprøving

Ha gjerne lovtekst, inkl. EØS-avtalen tilgjengelig.

Det blir lett servering etter manuduksjonen.

Velkommen!