Westerdalssaken - Støtteteam for studenter

DLA Piper er et av verdens største og mest anerkjente advokatfirmaer, fordelt i mer enn 30 land i Europa, Afrika, Asia, Amerika og Midt-Østen. Ved å kontakte oss vil du likevel raskt erfare at det er ikke størrelsen som preger oss, men faglig tyngde og motivasjon til å bistå deg med å lykkes. I Norge er vi i overkant av 70 advokater og totalt 90 ansatte. Firmaet har et ungt partnerskap, men likevel et partnerskap med omfattende erfaring og tyngde fra både advokatbransjen og andre bransjer.

Det er få advokater i Norge som har erfaring med gruppesøksmål

Saker som involverer krav fra en stor gruppe mennesker er ikke vanlig i norsk sammenheng. Reglene om gruppesøksmål ble introdusert gjennom den nye tvisteloven, og trådte i kraft fra 1. januar 2008, men det har vært svært få saker av denne typen etter at regelverket ble innført.

DLA Piper har omfattende erfaring med å håndtere gruppesøksmål

Internasjonalt har DLA Piper betydelig erfaring med å håndtere store gruppesøksmål. Vår internasjonale tyngde på området gjør at våre prosedyreadvokater er rustet til å håndtere denne type saker.

Om DLA Pipers tvisteløsningsavdeling

DLA Piper i Norge har et team på 25 advokater som arbeider innenfor prosedyre og tvisteløsning. Flere av våre advokater har møterett for Høyesterett. Vi har etablert en tverrfaglig prosedyregruppe som består av erfarne advokater som jevnlig fører saker for tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett innen alle forretningsjuridiske områder. Vi har også bred erfaring fra voldgiftssaker, både nasjonalt og internasjonalt.

DLA Piper sitt team i Westerdalssaken:

 • Harald Strømstad
  Partner
  T: +47 91 31 96 27
  [email protected]
  Harald Strømstad har jobbet som advokat siden 1999, og har omfattende prosedyreerfaring innenfor eiendom, kontraktsrett og erstatningsrett. De to siste årene har Strømstad håndtert 20 tvistesaker, hvor 15 er vunnet, 4 er forlikt og 1 sak er tapt.
  Strømstad er ansvarlig advokat på saken.
 • Hans Christian Brodtkorb
  Country Managing Partner
  T: +47 92 22 22 31
  [email protected]
  Hans Christian Brodtkorb er ansvarlig for DLA Piper sin virksomhet i Norge. Brodtkorb har mer enn 15 års erfaring som advokat og har hatt ansvar for en rekke tunge rettsprosesser for både norske og internasjonale klienter. Han jobber særlig innenfor fagfeltene generell prosedyre, fast eiendom, entreprise og økokrimsaker. Flere av sakene har vært omfattende og involvert mange parter. Brodtkorb representerer kjente norske og internasjonale aktører innenfor eiendom, handel og industri, og han er involvert som advokat for aktører i flere store internasjonale korrupsjonssaker.
  Brodtkorb fungerer som strategisk rådgiver i saken.
 • Fredrik Verling
  Fast advokat
  T: +47 41 91 65 73
  [email protected]
  Fredrik Verling har vært ansatt som advokat i DLA Piper siden 2012 og arbeider med prosedyre og tvisteløsning. Han har erfaring med store saker både for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.
  Verling fungerer som saksbehandler på Westerdalssaken.
 • Renée Nilsen
  Advokatsekretær
  T: +47 24 13 15 72
  [email protected]
  Renée Nilsen har jobbet som advokatsekretær hos DLA Piper siden januar 2016. Hun har tidligere jobbet hos Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange og Advokatfirmaet Haavind.
  Nilsen organiserer og administrerer klientmassen i saken.

Last opp pdf her.