Veien til en vellykket restrukturering

Har virksomheten problemer med å innfri sine forpliktelser i forhold til løpende kostnader og gjeld, er det tegn på at noe er galt. Både leverandører, eiere, långivere og samarbeidspartnere opplever at de kjente rammebetingelsene for normal drift ikke lenger er tilstede. Negative medieoppslag gjøre situasjonen enda mer utfordrende både internt og eksternt.

Bakgrunnen for restrukturering kan være svært ulik. Virksomheten kan være i en normalsituasjon, men vil forberede seg på dårligere tider i bransjen, eller det kan være krise og fare for konkurs. Erfaring viser at problemene ofte blir adressert for sent og at det fører til en begrensning i mulighetsrommet.

Har virksomheten problemer, er det i den tidlige fasen man får den beste forhandlingsposisjonen med långivere, investorer, kreditorer, kontraktsparter og ansatte. Jo tidligere man erkjenner problemene, jo flere løsningsmuligheter finnes tilgjengelig. I en vellykket restrukturering er det avgjørende å få alle fakta på bordet først, for deretter å utvikle de løsningene som skaper størst verdi.

Les om DLA Pipers metode for en vellykket restrukturering som pdf eller som Zmag.