Husk fristen for ny aldersgrense!

Kontakt:

Aldersgrensen i arbeidsmiljøloven er fra 1. juli 2015 økt fra 70 til 72 år. Mange bedrifter hadde per 1. juli 2015 en bedriftsintern aldersgrense på 67 år og disse fikk anledning til å beholde denne frem til 1. juli 2016. Fra 1. juli 2016 er laveste tillatte bedriftsinterne aldersgrense 70 år. Hvis virksomheten ikke innfører en bedriftsinternt aldersgrense på 70 år innen 1. juli 2016, vil aldersgrensen i virksomheten bli automatisk økt til 72 år.

Slik går du frem for å innføre bedriftsintern aldersgrense på 70 år:

  • Aldersgrensen må drøftes med de tillitsvalgte. Formålet med drøftelsene er å sikre at de ansatte blir informert og får anledning til å uttale seg om hvilken ordning bedriften skal fastsette.
  • Når drøftelsene er gjennomført, bestemmer du som arbeidsgiver i kraft av styringsretten hvorvidt den foreslåtte aldersgrensen skal innføres.
  • For at den nye bedriftsinterne aldersgrensen skal være gyldig, må den (i) gjøres kjent for de ansatte, (ii) praktiseres konsekvent og (iii) de ansatte må ha rett til en tilfredsstillende pensjonsordning.
Kontakt oss dersom dere har spørsmål eller ønsker bistand i forbindelse med innføring av ny bedriftsintern aldersgrense.