Nye anskaffelsesforskrifter vedtatt og tilgjengeliggjort

Regjeringen har i dag, 18. august 2016, publisert endelig tekst i nye anskaffelsesforskrifter etter en omfattende prosess. Bakgrunnen for revisjonen av anskaffelsesregelverket har vært forenkling og økt rettslig klarhet. Forskriftene gjennomfører anskaffelsesdirektiver fra EU, og er forventet å tre i kraft 1. januar 2017.

Vi vil i denne omgang fremheve følgende endringer tilknyttet Forskrift om offentlige anskaffelser:

  • Den nasjonale terskelverdien er hevet fra kr. 500 000 til kr. 1,1 millioner. Anskaffelser med en verdi under kr. 1,1 million må dermed ikke lenger kunngjøres og kan gjennomføres på en enklere måte.
  • Forhandlingsforbudet er opphevet for anskaffelser som følger den nasjonale delen av regelverket (forskriftens del II). Dette vil øke mulighetene for oppdragsgiver til å kunne gjennomføre vellykkede anskaffelser.
  • Forskriftenes struktur er endret slik at de følger anskaffelsens ulike faser. Dette forenkler forskriftene som verktøy.
  • Planleggingsfasen er regulert og vil fjerne myter om at oppdragsgiver ikke kan ha kontakt med leverandørmarkedet før kunngjøringen av en anskaffelse.
  • Adgangen til å gjøre endringer i inngåtte kontrakter er forskriftsfestet og vil skape noe mer forutsigbarhet.

Videre er Klagenemda for offentlige anskaffelsers (KOFAs) adgang til å ilegge overtredelsesgebyr ved ulovlig direkte anskaffelser vedtatt. Overtredelsesgebyr vil derfor kunne ilegges der oppdragsgiver har unnlatt å kunngjøre en konkurranse som skulle vært kunngjort. Dette vil effektivisere håndhevingen av slike saker, se vår tidligere omtale her.