PPA - er avgjørende for store vindkraftprosjekt

Energy Alert

Norges største vindparker hadde neppe vært bygget uten såkalte PPA-er (power purchasing agreements eller kraftsalgsavtaler), skriver Bransjebladet Energi nr. 9 2016. Anders Lenborg, partner i DLA Piper med spisskompetanse på fornybar energi, ser en stadig økende interesse for PPA'er i Norge og internasjonalt, med en mangedobling av volumet de siste årene. I intervju med Energibladet kommenterer han den økte betydningen kraftsalgsavtaler har fått for å realisere fornybarenergi prosjekter og bidra til det grønne skiftet. Han peker også på viktige vurderingskriterier for bedrifter som vurderer å inngå en kraftsalgsavtale. Les hele artikkelen her.