$name

Beintøff valgkamp i USA og Brexit er to av flere faktorer som reduserer forutsigbarheten i rammebetingelsene for norsk industri. Dette var et av flere viktige tema for ca. 1 000 deltagere på Norsk Industris konferanse "AGORA - Industri Futurum - Møteplassen for norsk industri", 19.-20. oktober. Temaet "A changing world - Potential consequences for Norwegian industry" ble belyst av representanter fra bla. den amerikanske og britiske ambassade, DNV GL, Jotun, Kleven Maritime og Kjetil Johansen fra DLA Piper.

Johansen har mange års erfaring som rådgiver på EØS-avtalen og frihandel, blant annet fra EFTA-Sekretariatet. Som advokat og Partner i DLA Piper Norge bistår han daglig store norske og internasjonale klienter med grenseoverskridende kontrakter, transaksjoner og prosjekter, blant annet i Storbritannia. Johansen har tidligere skrevet om de umiddelbare reaksjonene på BREXIT og potensielle konsekvenser. Les Johansens foredrag med oppdatert informasjon om BREXIT og konsekvenser for norske virksomheter her.

Tilknyttede personer