Brexit - U-turn? Det britiske parlamentet må stemme over Brexit

Kontakt:

Etter Britenes BREXIT avstemming den 23. juni 2016, oppstod det raskt etter en debatt hvorvidt Regjeringen selv kunne iverksette exit-prosessen (den såkalte Artikkel 50-prosedyren) eller om Regjeringen trengte Parlamentets godkjenning. Theresa May gjorde det klart at Regjerningen ville starte prosessen senest innen utgangen av mars 2017, og Regjeringen mente den ikke trengte Parlamentets ekstra godkjenning.

Private parter initierte imidlertid straks etter folkeavstemmingen en rettslig prosess på konstitusjonelle aspekter for High Court i London. Det ble torsdag kjent at High Court i London mener at Storbritannias regjering ikke kan iverksette utmeldingsprosessen uten at Parlamentet har gitt sitt samtykke og stemt over saken. Parlamentarikerne har dermed mulighet til å stoppe utmeldingen, men fordi det britiske folket har stemt ja til å forlate EU, vil det være vanskelig politisk å gå imot folkets avgjørelse. Regjeringen vil anke saken direkte inn til Supreme Court, dvs. uten å gå veien via Court of Appeal (kjent som "leapfrogging"). Dette skjer kun i eksepsjonelle tilfeller. Det er ventet at Supreme Court vil høre saken med Supreme Courts samtlige 11 dommere. 

Avgjørelsen vil ikke med sikkerhet si at prosessen blir stoppet, men vil kunne forsinke prosessen. Les gjerne mer her.