Visste du at et nytt anskaffelsesregelverk har trådt i kraft?

Regulatory Update

Nye regler for det offentliges inngåelse av kontrakter trådte i kraft 1. januar 2017. Det nye regelverket, med én ny lov og tre forskrifter, har sitt opphav i tre direktiver som EU vedtok i 2014. Formålet er å bidra til økt fleksibilitet, reduserte administrative kostnader og økt rettslig klarhet.

Visste du at…

  • Den nasjonale terskelverdien er hevet fra kr. 500.000 til kr. 1,1 million. Anskaffelser under kr. 1,1 million kan derfor gjennomføres meget enkelt.
  • Forhandlingsforbudet er opphevet for anskaffelser som følger den nasjonale delen av regelverket.
  • For anskaffelser som overstiger EØS terskelverdier (hhv. kr. 1,1 million (stat) og kr. 1,75 million (andre offentlige oppdragsgivere) for vare- og tjenestekontrakter, og kr. 44 millioner for bygge- og anleggskontrakter) er adgangen til å gå gjennomføre en konkurranse med forhandling betydelig utvidet.
  • Planleggingsfasen er regulert slik at oppdragsgivers adgang til forutgående markedsdialog og leverandørkontakt er klarere.
  • Det vil kreves bruk av elektronisk kommunikasjon i hele anskaffelsesprosessen.
  • Adgangen til å supplere dokumentasjon i tilbudet etter tilbudsinnlevering blir betydelig utvidet.
  • Kvalifikasjonskrav knyttet til leverandørenes årlige minimumsomsetning kan ikke overstige to ganger kontraktens verdi.

Ta kontakt med våre anskaffelsesadvokater for mer informasjon eller ved spørsmål.