Norske forlagsgiganter ilagt millionbøter for brudd på konkurranseloven

Antitrust Alert

Kontakt:

Forlagene Aschehoug, Cappelen Damm, Gyldendal og Schibsted Forlag ble i dag ilagt gebyrer på til sammen 32 millioner kroner for overtredelse av konkurranseloven § 10. Konkurransetilsynets vurdering er at de fire forlagene ulovlig har samarbeidet om en kollektiv boikott av distributøren Interpress, og at de har utvekslet konkurransesensitiv informasjon for å redusere konkurransen i markedet for boksalg utenom tradisjonelle bokhandlere.

Samarbeidet skal ha bestått i at samtlige forlag boikottet Interpress ved å kun levere bøker til Interpress sin eneste konkurrent, Bladcentralen - hvor alle de fire bøtelagte forlagene var eiere. Interpress var et selskap i Reitan-gruppen, men avsluttet sin virksomhet i 2014 slik at det i dag nesten bare er forlagenes eget selskap som distribuerer bøker til matbutikker og kiosker. Det var Reitan Convenience som i 2014 tipset Konkurransetilsynet om forholdet som førte til en razzia og nå milliongebyr.

Konkurransetilsynet mener at samarbeidet har hatt som formål å begrense konkurransen.

Gebyrene, som forlagenes morselskap holdes solidarisk ansvarlig for, ble varslet i juni 2016 og er blant annet basert på selskapenes omsetning.

  • Aschehoug ilegges et gebyr på 9,66 millioner kroner
  • Cappelen Damm ilegges et gebyr på 9,1 millioner kroner
  • Gyldendal ilegges et gebyr på 7,88 millioner kroner
  • Vigmostad & Bjørke (eier av tidligere Schibsted Forlag) ilegges et gebyr på 4,56 millioner kroner

Tilsynet uttrykker at gebyrene understreker at konkurransebegrensende samarbeid er et alvorlig brudd på konkurranseloven.

Både Aschehoug, Cappelen Damm, Gyldendal og Schibsted har i dag uttrykt at de er uenige i vedtaket. Samtlige har varslet at de vil gå grundig gjennom vedtaket før de bestemmer seg for hva de gjør videre.

Konkurransetilsynets vedtak kan ikke påklages og er tvangsgrunnlag for utlegg med mindre det reises sak mot staten for å prøve vedtaket. Søksmålsfristen er seks måneder fra partene mottok vedtaket.

Informasjon om konkurransetilsynets vedtak er tilgjengelig på: http://www.konkurransetilsynet.no/nb-NO/aktuelt/nyheter/2017/Milliongebyr-for-ulovlig-samarbeid-i-forlagsbransjen/