Grovt uaktsomt?

Kontakt:

Denne artikkelen stod på trykk i Morderne Transports maiutgave og er gjengitt med tillatelse.

Klassifisering av et forhold som grovt uaktsomhet har sentral betydning i vegfraktavtaleloven som i mange andre rettslige sammenhenger. Advokat Morten Gullhagen-Revling gir i siste nummer av Moderne Transport en innføring i dette begrepet, også illustrert gjennom eksempler fra praksis.

Les hele artikkelen ved å trykke på lenken under.

Nedlastinger