Nordisk utveksling

I DLA Pipers internasjonale fagmiljø er mulighetene for å bygge nettverk på tvers av landegrensene mange. Et av tilbudene våre advokater kan ta del i er Nordic secondment program. Programmet sørger for at våre 370 advokater i Norge, Sverige, Danmark og Finland kan dra på utveksling til et av nabolandene i Norden. Den siste tiden har vi hatt gleden av å ha besøk av Lykke, Antti og Jesper fra våre kontorer i henholdsvis Aarhus, Helsinki og Stockholm.

Vi har tatt en prat med dem om hvordan det er å jobbe i et internasjonalt advokatfirma og om deres erfaringer med Nordic secondment program.

Fortell litt om bakgrunnen deres og hva dere jobber med i DLA Piper.

Lykke: Jeg startet min karriere i M&A-avdelingen i København. I november 2017 flyttet jeg til Aarhus for å komme nærmere familien min, og ble dermed en del av corporate-avdelingen ved Aarhus-kontoret. Avdelingen er delt inn i mindre undergrupper som fokuserer på arbeidsrett, skatt og M&A for å nevne noe. Jeg jobber primært med immateriell rett samt arbeids- og selskapsrett på vegne av danske og internasjonale næringsaktører.

Jesper: Jeg er tilknyttet corporate-avdelingen i Sverige, og arbeider for det meste med M&A-relaterte oppgaver, eksempelvis due diligence for selskaper og utarbeidelse - og gjennomgang - av kommersielle kontrakter relatert til transaksjoner. Det er en god blanding av ulike rettsområder, og jeg lærer hele tiden nye ting.

Antti: Jeg er også tilknyttet corporate-avdelingen med M&A som mitt primære fagområde. I Helsiniki har vi et kompakt og dedikert M&A-team som tilbyr et komplett spekter av tjenester. Kundekretsen vår omfatter en stor variasjon av både finske og internasjonale selskaper.

Hvorfor DLA Piper?

Lykke: LETT ble en del av DLA Piper i mai 2017, mens jeg startet i LETT allerede for tre år siden. Så for meg blir spørsmålet heller; hvorfor har jeg valgt å bli hos DLA Piper? LETT var et av Danmarks mest velkjente og respekterte advokatfirmaer og gikk til å bli et av verdens største og mest anerkjente advokatfirmaer - men DLA Piper var et ukjent navn for mange i det danske markedet. Grunnen er åpenbart mulighetene som ligger i firmaets internasjonale dimensjonen. Klientene blir stadig mer internasjonale og som en konsekvens av dette må vi som advokater skru fokus utover landegrensene for å kunne møte kundene og deres behov der de er.

Jesper: Definitivt på grunn av det internasjonale aspektet. Jeg har virkelig lyst til å jobbe i et annet land en dag, og DLA Piper åpner den døren.

Antti: Vår visjon er å være det ledende globale advokatfrimaet i verden. Og det er ikke en tilfeldig valgt visjon. Det gir uten tvil arbeidet en ekstra dimensjon. Dessuten er vårt finske corporate-team i vekst, noe som gir en god mulighet til å utvikle seg og ta ansvar på et tidlig stadium.

Hvorfor ønsket du å delta i det nordiske secondment-programmet?

Lykke: Jeg tror at det å bygge personlige relasjoner, gir et bedre grunnlag for fremtidig samarbeid. For at DLA Piper skal lykkes, er det å føle seg som én enhet veldig viktig. Så mitt håp og hensikten med denne utvekslingen er at mine nordiske kolleger etter utplasseringen forhåpentligvis vil finne det lettere å ta kontakt med oss i Danmark, og at de heller tar en telefon til meg enn å sende en formell e-post.

Jesper: Jeg fikk høre mange lovord fra mine kolleger som har deltatt i Nordic secondment program tidligere, og at det var en veldig god mulighet til å bli bedre kjent med mine kolleger i nabolandene. Inntrykket er i aller høyeste grad bekreftet. Jeg har aldri vært i Oslo før, og dette har også vært en fin måte å bli kjent med byen på.

Antti: I løpet av min tid i DLA Piper har det vært gjennomført flere prosjekter som inkluderer samarbeid med de andre nordiske kontorene, eksempelvis jobber jeg for tiden med et prosjekt sammen med mine kolleger i Norge. Jeg synes det er veldig bra at vi får en sjanse til å bli bedre kjent med hverandre, da det forbedrer vår evne til å jobbe sammen som en nordisk enhet.

Hvorfor er samarbeidet mellom de nordiske kontorene så viktig?

Lykke: Vi har så mye til felles, inkludert felles historie, kultur og nesten samme språk. Mange av våre kunder har virksomhet i alle de nordiske landene. Til tross for mange fellestrekk, har vi forskjellige rettssystemer og lovgivning som kan by på utfordringer for våre klienter. Gjennom et nært samarbeid i Norden kan vi tilby en fullstendig pakke til våre kunder i alle jurisdiksjoner.

Jesper: Jeg tror det styrker vårt tilbud til klientene. Jeg har jobbet i flere saker sammen med nordiske kolleger, og det har alltid føltes som et sømløst partnerskap. Jeg tror virkelig det skaper en ekstra verdi. Med våre ulike bakgrunner og utgangspunkt, har vi i tillegg mye å lære av hverandre som er med på å styrke firmaets konkurranseevne.

Antti: Det styrker helt klart vårt tilbud til klientene. Vår tilstedeværelse i hele Norden skiller oss positivt fra våre konkurrenter i markedet.

Etter å ha tilbrakt en uke på Oslo-kontoret: Hva er den største forskjellen mellom Norge og Sverige / Finland / Danmark?

Lykke: For det første: Prisene. Oslo er en dyr by! For det andre: Maten - Kantinen i Aarhus og i København er eksepsjonell (Var det savnet etter kartofler og frikadeller som ble utslagsgivende? Red.anm.). Og for det tredje ser det ut til at dere her i Oslo omgås hverandre mer i løpet av dagen. Dere møtes om morgenen, til lunsj, kaffepauser og også for middag på ettermiddagen. Det gjør vi ikke i Danmark. De fleste spiser frokost og middag hjemme og kun lunsj på jobben.

Antti: Siden desember 2016 har det finske coporate-teamet jobbet i åpent kontorlandskap. Jeg har faktisk savnet den atmosfæren det gir. Jeg har opplevd at arbeidsmiljøet er veldig bra her, men det er enklere å isolere seg når man har adskilte cellekontorer.

Er du nysgjerrig på DLA Piper og mulighetene som finnes i Norges eneste globale advokatfirma? Vi søker stadig dyktige folk våre avdelinger. Les mer her.