Konkurransetilsynet fortsetter korstog mot ulovlig anbudssamarbeid med nye millionbøter

Procurement Update

Kontakt:

Gårsdagens bot på over 18 millioner kroner til seks elektrobedrifter viser at Konkurransetilsynet ikke har tenkt å stoppe med å slå hardt ned på ulovlig anbudssamarbeid.

Konkurransetilsynet gjennomførte bevissikring hos de seks selskapene i juni 2014, etter å ha blitt varslet av Undervisningsbygg om det åpne anbudssamarbeidet i en konkurranse om vedlikehold og reparasjon av elektriske installasjoner i skoler. Endelig vedtak kom først i går hvor bøter på mellom kr. 1,3 og 4,5 millioner ble ilagt hver av de seks selskapene. At selskapene var åpne om samarbeidet da de i fellesskap leverte tilbud til Undervisningsbygg, var ingen unnskyldelig omstendighet i Konkurransetilsynets øyne, som la vekt på at selskapene hver for seg hadde mulighet til å inngi tilbud i anbudskonkurransen. Konkurransetilsynet følger dermed opp Høyesteretts forståelse fra Ski og Follo Taxi-saken fra tidligere i år. Tilsynet fikk da medhold i Høyesterett etter en omfattende prosess med lang saksbehandlingstid hos både Konkurransetilsynet, tingrett, lagmannsrett og EFTA-domstolen.

En kortfattet gjennomgang av tilsvarende praksis fra de siste årene er tilgjengelig her.