Statsbudsjettet 2018: Skattenytt

Government Affairs Alert

Kontakt:

Regjeringen har i dag fremlagt forslag til statsbudsjett for 2018. Vi belyser de viktigste endringene på skatte- og avgiftsområdet. Totalt innebærer forslagene en netto skattelette på ca. NOK 3 milliarder.

Regjeringen fortsetter sitt arbeide med å fase inn flere av forslagene som tidligere er varslet. Den viktigste endringen er reduksjon av skattesatsen fra 24 % til 23 % og en oppjustering av utbytte-skatten for å opprettholde samlet marginalskatt. I tillegg begrenses kommunenes adgang til å ilegge eiendomsskatt. De tidligere varslede endringene i rentebegrensningsreglene er utsatt til 2019.