Utbytteskatten for personer økes

Government Affairs Alert

Kontakt:

Denne artikkelen stod på trykk i Dagens Næringsliv 13. oktober, 2017.

Utbytte til personer blir i statsbudsjettet for 2018 foreslått oppjustert med en høyere faktor. I 2017 var denne justeringsfaktoren 1,24. For 2018 korrigeres denne faktoren til 1,33. Med redusert skattesats (til 23%) medfører dette at samlet skatt på utbytte blir 30,59% i 2018, opp fra 29,76% i 2017 Dagens Næringsliv belyser endringen i en artikkel i dagens utgave hvor DLA Pipers skatteadvokat Jonas Aartun belyser saken.

– Den lavere utbytteskatten i 2017 sammenlignet med 2018 og fremover må veies opp mot fordelen av utsatt beskatning ved å utsette utbytteutdelingen. Om du trenger pengene privat på noenlunde kort sikt, kan det være gunstig å ta ut utbytte før nyttår grunnet økt utbytteskatt, men normalt ikke ellers, sier Aartun til DN.

Les også vår oppsummering av de viktigste endringene i statsbudsjettet på skatte- og avgiftsfronten her.