Region specific legal notices

Select a region from the drop-down list to reveal the relevant Legal Notices information.

Norway

Tjenesteleverandør

De tjenester vi tilbyr i Norge utføres av Advokatfirma DLA Piper Norway DA, som er en del av DLA Piper. DLA Piper er et globalt advokatfirma som utfører sine tjenester via ulike, separate juridiske enheter. For mer informasjon om disse enhetene og DLA Pipers oppbygging, henvises det til Legal Notices på www.dlapiper.com

Advokatfirma DLA Piper Norway DA er et ansvarlig selskap med delt ansvar (organisasjons nr. 982 216 060) som er registrert med firmaadresse i Bryggegata 6, postboks 1364 Vika, N-0114, Oslo, Norge.

Merverdiavgiftsregisternr.: NO 982 216 060.

Kontaktinformasjon

Advokatfirma DLA Piper Norway DA kan kontaktes på selskapets registrerte adresse som også er selskapets virksomhetssted, eller pr. telefon +47 2413 1500. Ytterligere kontaktinformasjon for kontoret finnes under Locations/Norway.

Tilsynsmyndighet

Alle norske advokater tilknyttet Advokatfirma DLA Piper Norway DA har bevilling fra Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet til å praktisere i Norge. De forskrifter som ligger til grunn for bevilling fra Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet, er å finne på www.tilsynet.no.

Advokatfirma DLA Piper Norway DA bruker også advokater fra andre jurisdiksjoner som er u underlagt tilsvarende tilsyn. Ytterligere informasjon om våre medarbeidere og deres kvalifikasjoner finnes her.

Ordet "partner" brukes til å henvise til en partner i Advokatfirma DLA Piper Norway DA, og til en partner, medlem, direktør, ansatt eller konsulent i en annen DLA Piper praktiserende enhet som har tilsvarende myndighet.

Ansvarsforsikring

Vår profesjonsansvarsforsikring er plassert hos Travelers Insurance Company Limited med adresse Exchequer Court, 33 St Mary Axe, London ECA 8AG. Denne forsikringen dekker vår praksis i Norge og DLA Pipers praksis i Europa, Afrika, Midtøsten, Australia og Asia og omfatter også handlinger og unnlatelser hvor som helst i verden.

I enkelte jurisdiksjoner er det pålagt å ha stedlig ansvarsforsikring i henhold til lover og reguleringer. I de jurisdiksjoner hvor dette gjelder, har vi ansvarsforsikring som oppfyller disse kravene. Nærmere informasjon om dette oppgis på forespørsel.

Våre tjenester

Vi forplikter oss til å levere tjenester av høyeste kvalitet til alle våre klienter. Hvis du skulle ha et spesifikt spørsmål vedrørende tjenestene, er du velkommen til å ta kontakt med ansvarlig partner for arbeidet eller daglig leder.

Dersom vi ikke er i stand til å løse problemet gjennom våre interne kanaler, kan vår klient henvise saken til Den norske Advokatforeningen, som kan nås via www.advokatforeningen.no. Dersom det, etter en gjennomgang viser seg at en klage er rettmessig, kan Den norske Advokatforeningen klage advokaten inn til Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet som kan beslutte disiplinærtiltak overfor advokaten.

Ytterligere informasjon

Ytterligere ansvarserklæringer med generell anvendelse kan finnes under Legal Notices.