Jonas Aartun har bred erfaring med norsk og internasjonal skatterett. Han bistår hovedsakelig klienter i forbindelse med fusjoner og oppkjøp, omorganiseringer, finansielle strukturer og insentivordringer for virksomheter og nøkkelpersoner, herunder klassifisering av carried interest og earnout-modeller.

Aartun arbeider også med generell skatterådgivning med hovedvekt på selskapsbeskatning, herunder internasjonale skatteavtaler, internprising, rederibeskatningsordningen og særbeskatningsreglene for kraftforetak. Videre bistår han klienter i forbindelse med bokettersyn og tvister med skattemyndighetene.