Karoline Ulshagen Aas jobber med M&A og gir klienter generell selskapsrettslig rådgivning. Hun bistår norske og internasjonale selskaper i forbindelse med oppkjøp, og har erfaring både på kjøper- og selgersiden. Aas arbeider blant annet med due diligence og kontraktsutarbeidelse. Hun gir selskapsrettslig råd, blant annet i forbindelse med stiftelse og registeringer av selskaper, emisjoner, styreendringer, aksjonæravtaler, og oppløsning og avvikling av selskaper.