Preben Aas har bred kunnskap og lang erfaring innenfor skatt og selskapsrett. Han jobber særlig med transaksjoner, fusjoner og fisjoner og generelle skattemessige spørsmål både for enkeltpersoner og foretak.

Preben bistår både ved due diligence og i forbindelse med bokettersyn overfor skattemyndighetene. I tillegg har Preben lang erfaring innen corporate finance, og har bistått på en rekke forretningsområder, for eksempel innen shipping, eiendom, kommersiell tjenesteyting, produksjonsaktiviteter, filmer etc.