Fredny Bade har omfattende erfaring fra forretningsutvikling, prosedyre, tvisteløsning, og rådgivning, særlig knyttet til sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter. Hun har blant annet prosedert komplekse saker for domstolene vedrørende rettigheter til teknologi, varemerker og markedsrettslige spørsmål. Hun har også jobbet mye med utarbeidelse/implementering av beste praksis rutiner og arbeidsprosesser i større og mindre virksomheter, herunder systemer for sikring og belønning av arbeidstakeroppfinnelser. Bade har også bistått en rekke kunder med utarbeidelse/forhandling av ulike kommersielle avtaler. Bade har også jobbet med personvern, arbeidsrett og selskapsrett. Bade har erfaring fra flere styreverv. Hennes spesialområder er immaterialrett, markedsrett og kontraktsrett, og hun leder vår avdeling for immaterialrett og teknologi.