Lars Nesbø Bakke bistår klienter med løpende rådgivning, håndtering av kontrakter, forhandlinger og tvisteløsning. Bakke har gjennom studiet spesialisert seg innenfor bygge- og entrepriserett og jobber primært med kontrakter innenfor entreprise.

Bakke leverte sin masteroppgave våren 2016 om "Entreprenørens krav på fristlenging som følgje av forhold utanfor kontroll etter NS 8405 pkt. 24.3".