Per Benonisen er leder for DLA Pipers arbeidsrettsavdeling og har over 20 års erfaring i rådgivning for bedrifter så vel som privatperson innenfor alle områder av arbeidsrett.

Benonisen har bred erfaring og bistår våre klienter løpende innen individuell- og kollektiv arbeidsrett. Han har erfaring fra omfattende omorganiserings og nedbemanningsoppdrag. Men bistår også ved individuelle oppsigelser og avskjed. Han har lang erfaring med utarbeidelse av arbeidsavtaler så vel for ledere som øvrige ansatte. Eksempler på arbeidsområder er forskrift om ansattes rettigheter for medbestemmelse, utplassering, utarbeidelse av arbeidsavtaler, arbeidsreglement, etiske retningslinjer og personalhåndbøker, oppsigelse, personvernbeskyttelse på arbeidsplassen, HMS, ulike typer forhandlinger og utarbeidelse av rutiner og standarddokumenter.

Benonisen jobber jevnlig som sensor i Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han har forelest ved nasjonale og internasjonale seminarer samt kurs innen arbeidsrett for en rekke kunder.