Anders Bergene har bistått en rekke av de ledende norske eiendomsmiljøene de siste 15 år, med hovedvekt på transaksjoner og utviklingsprosjekter. 


Hans erfaring og kompetanse omfatter rådgivning i forbindelse med tilrettelegging av eiendomsfond, syndikater og andre indirekte- og direkteinvesteringer/-oppkjøp i eiendom, kjøp/salg av enkelteiendommer og eiendomsporteføljer, salg-/tilbakeleietransaksjoner, asset management og leieforhold, samt organisering og gjennomføring av bolig- og næringsutbygging. Anders Bergene er rådgiver for internasjonale eiendomsinvestorer med fokus på det norske markedet.