Nina Bjerkeset bistår først og fremst innen kontrakts- og entrepriserett, profesjonsansvar for rådgivere og tvisteløsning. Bjerkeset er spesialisert innen entrepriserett og har bred erfaring med å bistå entreprenører, byggherrer og rådgivere i alle faser av et byggeprosjekt.