Magnus Brox er en erfaren forretningsadvokat som driver rådgivning for norske og internasjonale klienter i spørsmål knyttet til selskapsrett og M&A.

Han arbeider med alle aspekter innen selskapsrett og M&A, inkludert transaksjonsstruktur , forhandlinger og due diligence. Han har bistått en rekke norske og internasjonale industrielle og finansielle klienter med nasjonale og grenseoverskridende transaksjoner.

Magnus Brox bistår ofte klienter som er notert på Oslo Børs eller Oslo Axess rundt verdipapirrettslige spørsmål, inkludert saker knyttet til løpende forpliktelser og offentliggjøring for børsnoterte selskaper samt, forberedelse av prospekter. Han har også deltatt i børsnoteringer på Oslo Børs, Oslo Axess og Merkur Market.