Tommy Bruun bistår klienter med løpende rådgivning, håndtering av kontrakter, forhandlinger og tvisteløsning.  Bruun er spesialisert innenfor bygge- og entrepriserett, men har også erfaring med sjørett og petroleumsrett, herunder blant annet fabrikasjonskontrakter.

Bruun har i tillegg til mastergraden i rettsvitenskap, fullført en Master of Laws (LL.M) in Maritime Law. Masterprogrammet fokuserte på ulike sjørettslige emner, herunder blant annet kontrakter, ansvarsregulering og forsikring.