Lars Fauske arbeider med entrepriserett og tvisteløsning. Fauske har erfaring med rådgivning av aktører i bygge- og anleggsbransjen, både på byggherre- og entreprenørsiden. Erfaringen knytter seg til bistand ved avtaleinngåelse og kontraktsforhandlinger, oppfølging underveis i prosjekter samt håndtering av tvister for domstolene. Fauske har også erfaring med tvister vedrørende profesjonsansvar for prosjekt- og byggeledere samt prosjekterende.