Christian P. N. Fenner arbeider hovedsakelig med transaksjoner, med vekt på strategisk rådgivning, forhandlinger og utarbeidelse av kontrakter ved overdragelse av virksomhet. Hans primære fagområder er selskaps- og kontraktsrett, i tillegg til at han har særskilt kompetanse på rådgivning til aktører innen private equity og venture capital-bransjen.

Fenner har betydelig erfaring med grenseoverskridende transaksjoner for både nasjonale og internasjonale oppkjøpsfond og industrielle aktører.