Frode Finnøy har lang og bred erfaring innen strategisk rådgivning i forbindelse med store og mindre restruktureringsprosesser innenfor ulike bransjer, herunder ved utsatte engasjementer og overfor bedrifter i økonomisk krise. Han har utstrakt erfaring ved kjøp og salg av næringseiendom og større leiekontrakter. Finnøy har lang erfaring som bostyrer og han leder også utenomrettslige gjeldsforhandlinger. Han har mer enn 20 års erfaring som prosedyreadvokat og annen tvisteløsning.

Finnøy har også hatt en rekke styreverv og rådgir selskaper i forbindelse med ansvarssaker og annen selskapsrett.