Anne-Linn Heldens Forbord er tilknyttet DLA Pipers avdeling for immaterielle rettigheter og teknologi. Hun har tidligere erfaringer innenfor olje og gass sektoren, primært med anskaffelser av IT og forskning. Hun har også erfaring med entreprisekontrakter, mekling og ekspertsaker.