Tone Gjertsen har lang og bred erfaring med fast eiendom generelt og plan- og bygningsrett spesielt. Gjertsen jobber også med saker i skjæringen entreprise/plan- og bygningsrett. Gjertsen har jobbet med plan- og bygningsrett i 20 år, først nesten 8 år i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune og så som advokat med samme spesialfelt siden 2006.

Gjertsen bistår store offentlige og private byggherrer i regulerings- og byggeprosjekter, både med juridiske og strategiske problemstillinger. Juridisk rådgivning vil således kunne favne alt fra oppstart av reguleringsarbeid via eventuelle konsekvensutredninger, utbyggingsavtaler, refusjon, ekspropriasjon, byggesøknadsprosessen, ansvarsrettslige problemstillinger og frem til ferdigstillelse. Gjertsen har svært god kjennskap til byggebransjen og innsikt i kommersielle aktørers behov. Hun samarbeider med arkitekter, ingeniører og andre fagkonsulenter dersom det kan bidra til et best mulig resultat for oppdragsgiver.

Fra sin tid i Plan- og bygningsetaten i Oslo har hun svært god innsikt i den kommunale plan- og byggesaksbehandlingen, både administrativt og politisk.

Gjertsens fagområder omfatter også fradeling av tomter, eventuelle grensejusteringer og seksjonering av bygninger. Gjertsen har blant annet i lang tid jobbet med å få på plass en ny tomtestruktur i Bjørvika i Oslo.

Også spørsmål knyttet til opparbeidelse av offentlig infrastruktur, kostnadsdeling eller refusjon for opparbeidelseskostnadene, ekspropriasjon/grunnavståelse og skjønn faller innenfor hennes fagområde. Gjertsen bistår både i forbindelse med frivillige og tvungne løsninger for grunnerverv og/eller kostnadsdeling, og har betydelig erfaring som representant for parter på begge sider av bordet i slike prosesser.