Morten Gullhagen-Revling bistår daglig klienter i anskaffelsesspørsmål. Han rådgir både oppdragsgivere og leverandører i alle faser i anskaffelsesprosessene, fra behovsfasen til gjennomføring og signering og klage/etterfølgende erstatningsspørsmål. Videre bistår Gullhagen-Revling i ulike tvistespørsmål og annet arbeid i forbindelse med domstolsprosesser, samt noe innen forsikringsrettslige og transportrettslige problemstillinger. 

Morten Gullhagen-Revling har bakgrunn som kontraktsrådgiver for sentral stab i Forsvarsbyggs investeringsenhet (nybygg). I denne enheten, som årlig gjennomfører anskaffelser for om lag kr. 2 mrd., hadde han fagansvar for offentlige anskaffelser, herunder enhetens kontraktsstrategier. Gullhagen-Revling jobbet videre med kvalitetssikringsprosedyrer i forbindelse med kontraktshåndtering og anskaffelsesprosessesen, samt oppdatering av konkurransegrunnlag med hensyn til nye krav og forenklinger.