Thomas Rindahl Håkonsen har bred erfaring fra juridisk rådgivning overfor sentrale eiendomsaktører i forbindelse med eiendomsutvikling, utbygging, eiendomstransaksjoner og kommersielle leiekontrakter. Dette omfatter bistand i forbindelse med kjøp og salg av næringseiendom, herunder bistand til forhandlinger, kontraktsutforming, due diligence og closing. I tillegg yter Håkonsen løpende juridisk bistand i forbindelse med utvikling, utbygging, strukturering og forvaltning av både nærings- og boligeiendom. Håkonsen har over en årrekke bistått sentrale eiendomsaktører, både utleiere og leietakere, i tilknytning til kommersielle leiekontrakter innenfor kontor, bolig og retailvirksomhet.

Thomas Rindahl Håkonsen har kompetanse innen et bredt spekter av eiendomsrettslige problemstillinger og yter løpende bistand i tvister og prosedyreoppdrag.